Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLIAT05 ICT-AMMATTILAISEN TUTKIMUSMENETELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvailla tieteellisen tutkimuksen periaatteet ja tutkimusprosessin
 • osaa toimia tutkivalla ja kehittävällä työotteella uusinta tietoa hyödyntäen
 • osaa soveltaa alalla käytettyjä tutkimusmenetelmiä kuten esimerkiksi tapaustutkimusta, toimintatutkimusta ja suunnittelututkimusta (Design Science)
 • osaa kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan
 • osaa raportoida työn tulokset tutkimusraporttina
 • osaa arvioida tieteellisen tiedon luotettavuutta ja sen merkitystä yritystoiminnassa

Sisältö

 • tutkimustehtävän määrittely ja tutkimuksen fokusointi
 • kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja CASE tutkimukset
 • toiminnalliset tutkimusmenetelmät: toimintatutkimus (Action Research) ja suunnittelututkimus (Design Science)

Edeltävä osaaminen

Vähintään 80 opintopistettä

Toteutus ja arviointi

 1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, tehtävät.
 2.  Etätehtävät Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornhill, Research Methods for Business Students, Prentice Hall Robert K.Yin, Case Study Research, Design and Methods, Sage Publications

 

 

 • No labels