Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YDINOSAAMINEN 150 OP

Opinnäytetyö 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

 

  • hallitsee omaa osaamistaan ja osaa käyttää sitä oman koulutusalaansa liittyvän  tutkimisessa ja kehittämisessä
  • osaa käyttää tieteellisiä lähteitä ja ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen
  • osaa valita omaa osaamistaan vastaavan  työelämälähtöisen aiheen, suunnitella ja toteuttaa tutkimukse sekä raportoida ja esittäa sen oman ammattialansa yleisölle
  • kehittää organisaation työtä ja toimintaa

Edeltävä osaaminen 

Opiskelija on suorittanut pääosan oman suuntautumisensa ammattiopinnoista.

  • No labels