Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 105 OP

 

 

 

 

 

Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

x

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 opx    
01ENG Englanti 3 opx    

04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5  op

x

 

 

 

 

ICT osaaminen 45 op

 

 

 

 

 

WWW-tuotanto 15 op

 

 

 

 

 

WWW-teknologiat 5 op     
Kuvankäsittely 3 op     

WWW-julkaiseminen TAI Verkkopalvelut 3 op

 

 

 

 

 

Projektityöskentelyn perusteet 4 op     
Monitori-moduuli 2 15 op     
Monitori-moduuli 3 15 op     

 Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

 

 

 

 

 

Liiketoiminta tutuksi 15 op

 

 

 

 

 

Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op

 

 

 

 

 

Logistiikka 3 op     
Taloushallinto 3 op     
Markkinointi ja myynti 3 op     
Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 op     

Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

 

Palveluliiketoiminta 5 op

 

 

 

 

 

Digitaalisuus palveluissa 5 op

 

 

 

 

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen palvelussa VAI palveluissa

 

 

 

 

 

Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

 

 

 

 

 

Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op     
Yritystoiminta 5 op     
ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op     

HARJOITTELU 30 OP

1234suoritusvuosi
Osa 1 10 op (UUSI MALLI)  x  
Osa 2 10 op  x  
Osa 3 10 op  x  
OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Osa 1 5 op   x 
Osa 2 5 op   x 
Osa 3 5 op   x 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattiopinnot 45 op

 

 

 

 

 

Ammatti-moduuli 1 15 op

 

 

 

 

 

Ammatti-moduuli 2 15 op

 

 

 

 

 

Ammatti-moduuli 3 15 op

 

 

 

 

 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

  • No labels