Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730YO403 YRITTÄJYYSOPINNOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa vertailla yrittäjyyttä suhteessa palkkatyöhön
  • osaa tehdä laskentamalleja yritystoiminnan kannattavuudesta
  • osaa ottaa huomioon tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä
  • osaa perustaa yrityksen.

Sisältö

yrityksen perustamisen vaiheet rahoitus yritysmuodot liiketoimintasuunnitelma

Toteutus ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja seminaarit.

Arviointikriteerit Perustaso (1-2):

Opiskelija ymmärtää liiketoimintasuunnitelman perusperiaatteet.

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija osaa laatia uskottavan liiketoimintasuunnitelman.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija pystyy tuottamaan liikeideallaan lisäarvoa jo olemassa oleville markkinoille. Opiskelija pystyy perustelemaan sen liiketoimintasuunnitelmalla.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

 

 

  • No labels