Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL011 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kirjata erilaisia liiketapahtumia
  • osaa selittää maksu- ja suoritusperusteisuuden eron
  • ymmärtää maksu- ja suoriteperusteisuuden eron
  • osaa laatia kirjanpirjanpidon ja tilinpäätöksen atk-perusteisesti 

Sisältö

Käteisalennukset, rahdit, luottotappiot, ulkomaankauppa ja kurssierot, palkat ja henkilösivumenot, liiketoiminnan muiden menojen kirjaukset, siirtyvät erät, tasekirja

Edeltävä osaaminen

Taloushallinto 5 op

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
2. Etäopetus: Oppimistehtävä

3. Tentti, arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. 2013. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Edita.

  • No labels