Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL021 VEROTUSMENETTELY JA HENKILÖVEROTUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää vero-oikeudellisen sääntelyn tavoitteet ja perusidean
  • osaa kuvata henkilöverotuksen toimittamista ja sen aineellista sisältöä koskevan normiston
  • osaa tunnistaa ja ennakoida henkilöverotukseen liittyvät oikeudelliset ongelmat sekä toimia verosubjektina

Vero-oikeuden keskeiset periaatteet ja käsitteet, verotusmenettelyt, kiinteistövero, lahja- ja perintövero, varainsiirtoverot, luonnollisen henkilön tuloverotuksen avainkohdat

Edeltävä osaaminen

Yrityksen juridinen riskienhallinta

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus ja yksilötehtävät. Tehtävien painoarvo 0,5.
  2.  Tentti asteikolla 1 -5. Tentin painoarvo 0,5.

Oppimateriaali

Opettajan opetuksen alkaessa ilmoittama materiaali 

  • No labels