Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL023 YRITYSVEROTUS JA TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata elinkeinoverotuksen pääperiaatteet
  • osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöstä veronäkökulmasta

Sisältö

Elinkeinoverotus ja verotettavan tulon laskeminen kirjanpidon pohjalta, yritysmuotoihin liittyvä tilinpäätös- ja verosuunnittelu

Edeltävä osaaminen

Hyvä tilinpäätöskäytäntö 15 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
  2.  Tentti, asteikolla 1 -5.

Oppimateriaali

Opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali 

  • No labels