Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH021 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa analysoida  henkilöstöjohtamisen strategista merkitystä
  • osaa johtaa henkilöstöä
  • osaa analysoida esimiestyön luonnetta ja henkilöstöjohtamisen erityispiirteitä

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen toiminnot, johtamistavat sekä suorituksen johtaminen

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Projektityöskentely, oppimistehtävät, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 - 5.

Oppimateriaali

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels