Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH022 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää työelämän sääntelyn tavoitteet ja käytännön merkityksen erityisesti esimiestoiminnan kannalta
  • osaa kuvailla  keskeisimmän työlainsäädännön
  • osaa johtaa työsuhteita

Sisältö

Työelämän suhteiden keskeisten oikeudellisten lähteiden sisältö ja merkitys sekä niiden soveltaminen käytäntöön. Esimiehen toiminnan oikeudelliset rajat ja vastuut.

Edeltävä osaaminen

Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta.

Suoritustapa ja arviointi

Projektityöskentely, oppimistehtävät, virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 - 5.

Oppimateriaali

Opintojakson alkaessa sovittava materiaali.

  • No labels