Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH033 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN T&K- PROJEKTEISSA 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa soveltaa teoreettista ja ammatillista tietoa käytännön tehtävissä
  • osaa työskennellä liiketalouden työtehtävissä 
  • osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti
  • osaa työskennellä T&K-projektissa
  • osaa kommunikoida ammattimaisesti yhteistyökumppanien kanssa
  • osaa suunnitella, johtaa, esitellä ja arvioida projektin

Sisältö  

Projektit valitaan mahdollisuuksien mukaan Lamk:n strategisilta painoaloilta  

Edeltävä osaaminen  

Osaaminen, joka on projektin onnistumisen kannalta tärkeää.

Toteutus ja arviointi  

Projekti toteutetaan ja arvioidaan projektisuunnitelman mukaan.

Oppimateriaali  

Ohjeet annetaan projektin alussa.

 

  • No labels