Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04JOH010 Työyhteisöosaaminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida  jatkuvan itsensä ja työyhteisönsä kehittämisen merkitystä
  • osaa johtaa työyhteisöä vastuullisesti
  • osaa toimia vastuullisesti työyhteisössä eri rooleissa 

 

  • No labels