Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH011 ITSENSÄ JOHTAMINEN JA AMMATTILAISENA KEHITTYMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida henkilökohtaisten metataitojensa ja oman opiskelualansa osaamista
  • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
  • osaa kasvattaa omaa osaamistaan, työmarkkina-arvoaan ja ammatillista kilpailukykyään

Sisältö

Itsensä johtaminen, oman osaamisen määrittely, omat ammatilliset tavoitteet, mentorointiin osallistuminen, osaamisportfolion ja CV:n rakentaminen

Edeltävä osaaminen

 

Toteutus ja arviointi

Käytännön sovellutukset, lähiopetus, virtuaalioppiminen, mentorointitapaamiset ja itsearviointi. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Oppimateriaali

Portfolio-opas, mentoroinnin työkirja ja muu yhdessä sovittava materiaali.

  • No labels