Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH012 TYÖYHTEISÖTAIDOT 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa arvioida henkilöstön roolia ja vastuuta työyhteisön toiminnan kannalta
  • osaa työskennellä tiimeissä
  • osaa toimia työtilanteissa erilaisten ihmisten kanssa

Sisältö  

Esimies- ja alaisroolit, henkilöstön merkitys tuloksentekijänä organisaatiossa, tiimit, erilaisuus työyhteisössä, hyvänä alaisena ja hyvänä esimiehenä toimiminen

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi  

Tilanneharjoitukset ja caset, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 -5.

Oppimateriaali  

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels