Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04JOH040 Organisaation strateginen johtaminen ja kehittäminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa analysoida strategisen ja operatiivisen johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa  
  • osaa analysoida organisaation strategiaa ja operatiivista toimintaa
  • osaa laatia organisaation strategisen ja operatiivisen toiminta- ja kehittämissuunnitelman

 

  • No labels