Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR022 VIESTINTÄMATERIAALIN TUOTTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija 

  • osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa  
  • osaa tuottaa painovalmista materiaalia yrityksen/organisaation käyttöön Photoshop-kuvankäsittelyohjelmaa ja InDesign ohjelmaa käyttäen 
  • osaa tuottaa aineistoa sähköisten viestimien käyttöön
  • osaa selittää viestinnän roolin ja mahdollisuudet organisaation toiminnassa

Sisältö  

Photoshop-kuvankäsittelyohjelma, InDesign-taittoohjelma

Edeltävä osaaminen  

Tietotekniikan perusteet

Toteutus ja arviointi  

Harjoitukset lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät. Arviointi 1-5

Oppimateriaali  

Luentomateriaali, luennoitsijan osoittama kirjallisuus/artikkelit 

  • No labels