Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04LOG010 Toimitusketjun hallinta ja SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää  toimitusketjun tärkeyden yrityksen oman kilpailukyvyn ja asiakkaalle tuotetun hyödyn aikaansaamisessa
  • osaa kuvata yrityksen keskeisiä prosesseja ja selittää niiden rajapinnat ja kytkennät toisiinsa
  • osaa käyttää SAP-toiminnanohjausjärjestelmää yrityksen tilaus-toimitusketjun hallinnassa

 

  • No labels