Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG013 SAP-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvailla integroitua toiminnanohjausjärjestelmää
  • osaa selittää pääkirjanpidon ja alakirjanpidon välisen yhteyden toisiinsa ja yrityksen liiketoimintaan
  • osaa selittää kustannuslajin ja kustannuspaikkalaskennan ja niiden yhteyden yrityksen liiketoimintaan ja liikekirjanpitoon
  • osaa käyttää SAP-toiminnanohjausjärjestelmää yrityksen tilaus-toimitusketjun hallinnassa

Sisältö  

SAP ERP –toiminnanohjausjärjestelmään perehtyminen sekä hyödyntäminen yrityksen logistisessa prosessissa sekä laskentatoimessa.

Edeltävä osaaminen

04LII006 Logistiikka ja kaupan asiakirjat 04LOG012 Arvovirtaketju- ja prosessimallinnus toimitusketjun hallinnan tukena

Toteutus ja arviointi

Lähiopetukseen osallistuminen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Reppu-materiaali Magal, S; Word J. 2011, Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley & Sons  

 

  • No labels