Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04LOG040 Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata yrityksen kansainvälistymisprosessin
  • osaa käyttää kansainvälisen markkinoinnin ja logistiikan käsitteitä
  • osaa hakea ja analysoida tietoa kansainvälistymispäätösten tueksi.
  • osaa laatia vienti/tuontisuunnitelman johtopäätöksineen.
  • osaa selittää oikeudellisen riskinhallinnan merkityksen kansainvälisen liiketoiminnan menestyksen kannalta

 

  • No labels