Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG042 KANSAINVÄLISEN KAUPAN JA KULJETUSTEN JURIDIIKKA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida  oikeudellisen riskinhallinnan merkitystä kansainvälisen liiketoiminnan menestyksen kannalta
  • osaa suunnitella kansainvälisiä liikesuhteita
  • osaa  tehdä ja toteuttaa liiketoiminnan sopimuksia
  • osaa ottaa huomioon kansainvälisen oikeudellisen riskinhallinnan opit toteuttaessaan liiketoiminnan sopimuksia
  • osaa laatia sopimusehtoja
  • osaa kuvailla kuljetusten juridiikan riskit ja sopimusten merkityksen kuljetusten alalla

Sisältö

Oikeudellinen riskinhallinta kansainvälisen liiketoiminnan ja kuljetusten sopimuksissa.

Edeltävä osaaminen

Yrityksen juridinen toimintaympäristö tai vastaava aiempi osaaminen.

Sopimisen ja kaupan juridiikka tai vastaava aiempi osaaminen.

Toteutus ja arviointi

 Lähiopetus.

 Etäopetus: kansainvälisen kaupan ja kuljetuksen sopimusten laadinta, parityö Arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty (hyväksytty on minimissään H3), mahdollisuus kirjalliseen palautteeseen

Oppimateriaali

Luennot sekä luennoilla ja repussa erikseen ilmoitettava materiaali Lena Sisula-Tulokas: Ulkomaankauppaoikeus (huomaa uudistukset julkaisuvuoden jälkeen!) Lena Sisula-Tulokas: CISG Pähkinänkuoressa, saatavissa: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/oppiaineet/velvoiteoikeus/materiaali/12CISG.pdf Laura Juntunen: Kansainväliset sopimukset ja lainvalinta, saatavissa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76821/Juntunen.Laura.pdf?sequ ence=1

Lena Sisula-Tulokas: Kuljetusoikeuden perusteet, uusin painos

www.finlex.fi www.edilex.fi (saatavissa etäyhteytenä, tiedustele tarvittaessa ohjeita kampuskirjastostamme)

  • No labels