Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOTP005 TERVEYDENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata terveydenhuollon palvelujärjestelmien prosesseja
  • osaa tunnistaa julkisen terveydenhuollon IT-hankintojen erityispiirteet
  • osaa tunnistaa terveydenhuollon operatiivisia tietojärjestelmiä ja niiden ongelmakohtia sekä hahmottaa ratkaisumahdollisuuksia
  • osaa vertailla terveydenhuollon kansallisia ja paikallisia tietojärjestelmäarkkitehtuureja sekä tunnistaa niissä käytettäviä standardeja
  • osaa perustella tietosuojan ja tietoturvan merkityksen terveydenhuollossa
  • osaa tunnistaa terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulevaisuuden haasteita

Sisältö

Terveydenhuollon lainsäädäntö ja palvelujärjestelmien prosessit, terveydenhuollon tietojärjestelmien arkkitehtuurit ja standardit, terveydenhuollon tietojärjestelmät, IT-hankinnat, tietosuoja, tietoturva.

Edeltävä osaaminen

60 op tutkinnon perusopintoja.

Toteutus ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

  • No labels