Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOWSS05 WEB-SIVUSTO  SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄLLÄ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa web-sivuston käyttäen sisällönhallintajärjestelmää
  • osaa liittää sivustolle lisäosia
  • osaa muotoilla oman teeman
  • osaa hallita järjestelmän käyttäjiä ja oikeuksia
  • osaa soveltaa käytettävyysperiaatteita web- ja mobiiliympäristössä
  • osaa tuottaa käyttäjäkokemukseen perustuvan web-palvelun

Sisältö

CMS, palvelumuotoilu, käyttäjäkokemus, käyttöliittymän suunnittelu.

Suoritustapa ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
  2.  Etäopetus: Oppimistehtävät.
  3. Työelämäyhteistyö: Ideoidaan paikalliselle organisaatiolle uusi tapa hyödyntää ePalveluita lisäarvon tuottamiseksi.

Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  


  • No labels