Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PROFESSIONAL STUDIES

04YRI010 YRITTÄJYYS - ENTREPRENEURSHIP 15 OP / ECTS

Oppimistavoitteet - Learning Objectives of the Module

Opiskelija - Student

  • osaa käynnistää yrityksen toiminnan alansa osaamisverkostoja hyödyntäen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen kehittämisprojektin
  • osaa hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja perustaa verkkokaupan
  • No labels