Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista www-sivuston projektiryhmän jäsenenä, hallitsee kuvankäsittelyn perustaidot, osaa dokumentoida ja esitellä projektin ja hallitsee projektityöskentelyn perusteet. Opintojaksot

  • No labels