Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • ymmärtää olioparadigman ja olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluksia oliopohjaisella kielellä
  • osaa toimia tehokkaasti nykyaikaisessa ohjelmankehitysympäristössä
  • osaa organisoida ylläpidettävän sovellusrakenteen

Sisältö

Valitun ohjelmointikielen syntaksi, olioluokat ja -ilmentymät, olioiden väliset suhteet, perintä ja rajapinnat, ohjelmakehitysympäristö ja sen hyväksikäyttö.

Edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet -opintojakson tiedot.

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels