Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Onnittelut opiskelupaikasta! Olet tehnyt hyvän päätöksen – olet hakenut ammattikorkeakouluun ja edessäsi on tie hyvään ammattiin ja työelämään! Lahden ammattikorkeakoulun nuorten ja aikuisten koulutukseen haki tänä keväänä lähes 10 000 opiskelijaa ja sinä olet yksi opiskelemaan valituista!

Korkeakoulussa opiskeleminen vaatii oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja sinnikkyyttä viedä opinnot päätökseen määräajassa. Tutustu Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusten opintoihin, ota niitä vapaasti valittaviin opintoihin ja täydennä näin osaamistasi.

Voit lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon ja saada kansainvälistä kokemusta jo opiskeluaikana. Teemme tiivistä yhteistyötä FUAS-liittoutumassa Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamalla esimerkiksi yhteisen kesälukukauden. Voit siis valita kesäopintoja tai lukuvuoden aikaisia opintoja HAMKista tai Laureasta. Sinulla on myös mahdollisuus opiskella VirtuaaliAMKin kautta verkko-opintoja.

Opiskelu on kovaa työtä, mutta me ammattikorkeakoulun henkilöstö pyrimme tukemaan sinua ja takaamaan mahdollisimman hyvän opiskeluympäristön. Opiskelijoita varten on valmistunut Uuden ajan oppimiskeskus Fellmannia, jolla vastaamme ajan haasteisiin. Opiskelijapalvelut palvelevat sinua sekä omassa yksikössäsi että Fellmanniassa. Opiskelijakeskuksessa hoidetaan mm. opintotukineuvontaa ja stipendiasiat. Samassa rakennuksessa on tieto-­ ja kirjastopalveluja sekä opiskelijakunnan tila. Keskitetty opiskelijaterveydenhuolto toimii Svinhufvudinkadulla. Käytä palveluja hyväksesi!

Olemme keskittäneet opiskelijoille tarkoitetun informaation Reppuun (http://reppu.lamk.fi), joten seuraa säännöllisesti Repun tiedotteita. Sieltä löydät lomakkeet, ohjeet, tietoja palveluista jne. Reppuun pääset kirjautumaan koulun verkon tunnuksilla, jotka saat opintojen alkuvaiheessa.

Opiskeluvaihe on tärkeä vaihe elämässäsi. Elä täysipainoista opiskelijaelämää, verkostoidu ja mene mukaan opiskelijakunnan tapahtumiin! Saat uusia ystäviä ja muistoja, jotka kantavat läpi elämän.

Onnea ja menestystä opinnoissasi!

EIJA LANTTA, opintoasiainjohtaja 
OUTI KALLIOINEN, rehtori

  • No labels