Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää LAMKin web-pohjaisia palveluita
  • osaa kuvata Internetin perustoiminnan ja yleisimmät protokollat
  • osaa suunnitella ja toteuttaa www-sivuston käyttäen HTML-kuvauskieltä ja CSS-tyylimäärittelyjä
  • osaa www-sivuston toteutuksessa ottaa huomioon esteettömyyden ja käytettävyyden periaatteita
  • osaa toteuttaa www-sivun (ulkoasun) layout-kuvan pohjalta
  • osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteita www-sivujen toteuttamisessa
  • osaa hyödyntää yksinkertaisia skriptejä www-sivuilla

Sisältö

LAMKin oppimisjärjestelmät (Reppu, Ressu, WinhaWille), TCP/IP-, DNS-, FTP-, SSH-, HTTP- ja HTTPS-protokollat, HTML-kuvauskieli, CSS-tyylimäärittelyt, sivun ulkoasun luonti kuvatiedoston pohjalta, Javascript-kielen perusteet, ohjelmoinnin perusrakenteet

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, tuntiharjoitukset, harjoitustyö ja kurssikoe, arviointi 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

 

  • No labels