Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää kuvankäsittelyyn liittyviä käsitteitä
  • osaa kuvankäsittelyn perustyövaiheet
  • osaa arvioida digitaalisen kuvan rajoituksia ja mahdollisuuksia
  • osaa kuvata lukujärjestelmien eroja ja käyttökohteita
  • osaa tehdä lukujärjestelmien muunnoksia
  • osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa kuvakollaasien ja web-kuvien luonnissa

Sisältö

Kuvankäsittelyohjelman käyttöliittymä ja pikanäppäinten hallinta, digitaalisen kuvan perusteitten ymmärtäminen, kuvankäsittelyn perustyövaiheiden hallitseminen, digitaalisen kuvan tiedostomuodot sekä webtallennus, kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksien hallinta kuvakollaasien ja web-kuvien luonnissa, kuvakäsittelyn perusteorioiden ymmärtäminen, lukujärjestelmämuunnosten ymmärtäminen ja hallinta.

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, tuntiharjoitukset, harjoitustyö ja mahdollinen kurssikoe, arviointi 1 - 5

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

  • No labels