Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata www-palvelimen toimintaperiaatteet
  • osaa ottaa käyttöön virtuaalikoneen, määrittää koneen verkkoasetukset ja tarkistaa määritysten toimivuuden
  • osaa asentaa www-palvelinohjelmiston
  • osaa asentaa ja ottaa käyttöön sisällönhallintajärjestelmän (CMS) 
  • osaa toteuttaa www-sivuston sisällönhallintajärjestelmällä
  • osaa muokata ja luoda sivuston teemoja
  • osaa ottaa käyttöön lisämoduleja ja luoda omia moduleja

Sisältö

Virtuaalikoneen käyttöönotto, www-palvelinohjelmiston käyttöönotto, sisällönhallintahojelmiston käyttöönotta, www-sivuston luonti sisällönhallintajärjestelmällä, sivuston ulkoasun muokkaaminen teemojen avulla, sisällönhallintajärjestelmän toimintojen laajentaminen lisämodulien avulla, yksinkertaisen modulin luonti.

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, ryhmätyönä toteutettava harjoitustyö, arviointi 1 – 5

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

  • No labels