Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata mitä virtualisoinnilla ja pilvipalveluilla tarkoitetaan
  • osaa kuvailla erityyppisiä pilvipalveluja ja niiden käyttökohteita
  • osaa valita pilvipalvelun käyttökohteen mukaan
  • osaa ottaa käyttöön virtuaalikoneen, määrittää koneen verkkoasetukset ja tarkistaa määritysten toimivuuden
  • osaa luoda uuden virtuaalikoneen, asentaa siihen käyttöjärjestelmän (Linux / Windows) ja määritellä perusasetukset 
  • osaa asentaa www-palvelinohjelmiston ja ottaa sisällönhallintajärjestelmän (CMS) käyttöön
  • osaa julkaista materiaaleja toteutetuissa www-järjestelmissä

Sisältö

Erilaisiin sisällönhallintajärjestelmiin tutustuminen, niiden yleisimmät vaatimukset ja käyttökohteet. Julkaisujärjestelmän käyttöönotto ja materiaalin julkaiseminen virtualisointia hyödyntäen.

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä mahdollinen tentti. Arviointi asteikolla 1-5

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

  • No labels