Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa dokumentoida projektin eri vaiheita tekstinkäsittely-, taulukko- ja esitysmateriaalisovelluksien avulla
  • osaa ryhmässä suunnitella ja toteuttaa ratkaisun, joka täyttää annetun projektityön vaatimukset
  • osaa työskennellä yksin ja projektiryhmän jäsenenä projektityön ratkaisemiseksi
  • osaa hankkia ja hyödyntää tietoa projektia varten
  • osaa arvioida ICT:n käytön merkitystä kestävässä kehityksessä ekologisesta näkökulmasta
  • osaa kuvata sähköenergiaa ja sen käyttöä ja mitata sähköenergiaa

Sisältö

Tietokoneen peruskäyttö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tiimityöskentely, projektinhallinta, ryhmässä suoritettava sähkön mittaamiseen/kuluttamiseen liittyvä projekti

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, harjoitustehtävät ja projektityö, arviointi 1 - 5

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

  • No labels