Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tietoturvallisen ICT-järjestelmän, joka täyttää annetun projektin vaatimukset.

  • No labels