Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa vertailla  eri käyttöjärjestelmiä keskenään
  • osaa kuvata aktiivihakemiston merkityksen ja sen teknisen toiminnan
  • osaa asentaa käyttöjärjestelmän virtuaaliympäristöön ja määrittää perusasetukset
  • osaa seurata ja selvittää palvelimilla olevien prosessien tilaa ja yleistä kuormitusta
  • osaa toteuttaa toimialueen ja hyödyntämään toimialuetta käyttäjien ja työasemien hallinnassa

Sisältö

Työasema- ja palvelinkäyttöjärjestelmiin (Windows/Linux/OSX) tutustuminen, käyttöönotto ja ylläpito virtuaalisessa ympäristössä. Aktiivihakemiston hyödyntäminen käyttäjä- ja konetilien hallinnassa. Sisältöpainotukset riippuvat aiemmasta osaamisesta (taustalla voi olla WWW-julkaiseminen tai Verkkopalvelut opintojakso)

Edeltävä osaaminen

WWW-julkaisemisen tai Verkkopalvelujen tiedot

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels