Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Osaa toteuttaa tietovarastoja hyödyntävän oliopohjaisen palvelun todelliselle asiakkaalle. Osaa käyttää ammattienglantia toiminnassaan.

  • No labels