Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista www-sivuston projektiryhmän jäsenenä, hallitsee kuvankäsittelyn perustaidot, osaa dokumentoida ja esitellä projektin ja hallitsee projektityöskentelyn perusteet.

  • No labels