Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa teknisen piirtämisen perusteet
  • osaa lukea teknisiä piirustuksia
  • osaa latia ja muokata teollisuudessa tarvittavia piirustuksia 

Sisältö

  • piirustustyypit ja standardit                                                                                            
  • teknisen piirustuksen perustiedot
  • tasokuvien ja piirustusten laadinta

Suoritustapa ja arviointi

  • Luennot, harjoitukset, tehtävät, tentti
  • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

  • Pere Aimo: Teknisen piirustuksen perusteet; oppi- ja harjoituskirja ammattiopetukseen 6. painos tai uudempi. Helsinki: Kirpes Oy
  • No labels