Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

0750CD303 CAD-piirtäminen 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa CAD-piirtämisen perusteet
 • osaa lukea teknisiä piirustuksia
 • osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla

Sisältö

 • piirustustyypit ja standardien soveltaminen CAD-piirtämisessä
 • teknisen piirustuksen tietojen syventäminen
 • tasokuvien ja piirustusten laadinta ja tulostus
 • oman toimialan työpiirustustyylien omaksuminen

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, tehtävät, tentti
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • Pere Aimo: Teknisen piirustuksen perusteet; oppi- ja harjoituskirja ammattiopetukseen 6. painos tai uudempi. Helsinki: Kirpes Oy
 • CAD-ohjelmiston käyttöohjeet.
 • No labels