Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija...

 • osaa kuvata sähkön aiheuttamat vaarat ja käytössä olevat erilaiset suojaustoimenpiteet.
 • osaa selvittää ja vertailla työelämässä oleviin sähkölaitteisiin liittyviä velvoitteita haltijan tai käyttäjän näkökulmista
 • osaa kuvat sähköverkon rakenne ja suorittaa peruslaskentaa

 • osaa kuvata teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän rakenteet, sähkökaupan periaatteet ja arvioida sähkötekniikkaan liittyvän energiatehokkuuden merkitystä

 • osaa arvioida laitteille suoritettavat huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden tärkeyttä
 • osaa kuvata  prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmän
 • osaa tunnistaa keskeiset automaation komponentit ja kuvata niiden toimintaperiaatteet. 

Sisältö

 • sähköturvallisuus, teoreettinen sähkötekniikka, sähkönjakelujärjestelmä, sähkökauppa ja energiatehokkuus,
 • sähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapito sekä sähköautomaatio

Suoritustapa ja arviointi

 • Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, vierailut ja tentti
 • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

 • Luentomateriaali
 • No labels