Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

0751PL203 Puun kuivaus- ja lämpökäsittely 3 op

Osaamistavoitteet

- osaa kuvata puun käytännön puunkuivausmenetelmät ja hallitsee puun kuivumiseen liittyvät perusteet
- osaa kuivata sahatavaraa sen käyttökosteuteen
- osaa puun lämpökäsittelyprosessin

Sisältö

- lämminilmakuivaus

- kuumakuivaus

- suurtaajuusalipainekuivaus ja muut erikoiskuivaukset

- puun lämpökäsittely.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, monisteet, käytännön kuivaukset ja lämpökäsittely, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, monisteet

  • No labels