Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

0751PR205 Projekti 2 – Tuotekehitysprojekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia tuotesuunnitteluprosessin vaiheiden mukaan
  • osaa yhteen sovittaa muotoilun ja teknisen suunnittelun 
  • osaa hyödyntää tuotesuunnitteluprosessia omassa suunnittelutyössä
  • osaa tuoda osaamisensa suunnittelutiimin toimintaan

 Sisältö

  • muotoilun periaatteet ja merkitys
  • asiakastarpeiden määrittely
  • tuotekehitysprosessin kulku
  • tuotekehitysprojektin toteutus

Suoritustapa ja arviointi

Harjoitukset, hyväksytyt projektitehtävät

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Ohjattu kirjallisuus, eri tietolähteet

  • No labels