Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata materiaaleihin liitettävän älykkyyden perusperiaatteita
 • osaa arvioida älykkäiden materiaalien käyttömahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa
 • osaa hakea uusinta tietoa eri tietolähteistä

 

Sisältö

 • mitä tarkoitetaan älykkäillä materiaaleilla
 • älykkäät materiaalit
 • puettava elektroniikka
 • tulevaisuuden näkökohtia ja sovelluksia

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, arviointi kirjalliseen raporttiin ja sen esittämiseen perustuen
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • Sovitaan opintojakson alussa
 • No labels