Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751RA303 Rakennuspuusepäntekniikka 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella energiataloudellisia ja kustannustehokkaita rakennuspuusepänteollisuuden tuotteita ja tuotantoprosesseja

Sisältö

- ikkunoiden rakenteet ja valmistus

- ovien rakenteet ja valmistus

- puuportaiden suunnittelu ja valmistus

- parkettien rakenteet ja valmistus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, monisteet

Ikkunakäsikirja 2004, Rakennusteollisuus RT

Oviopas. 1988. Rakennuskirja Oy.

Aihepiirin RT-kortit

  • No labels