Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750YR202 Yrittäjyysopinnot 2 + (2) op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata yrittäjyyden perusteita ja suomalaista yritystoimintaa
  • osaa arvioida liikeideaa ja sen menestymismahdollisuuksia
  • osaa kuvata yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen sidosryhmille

Sisältö

  • Mitä yrittäjyys on?
  • Liikeidean merkitys yritystoiminnassa
  • Esimerkkejä menestyksekkäästä yritystoiminnasta
  • Liiketoimintasuunnitelman käynnistäminen ja valmiin työn esittely

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja vierailuluennoilla
2. Etäopetus: Yksilö- ja ryhmätehtävät, liikeideavideo ja liikeideakilpailu

Liiketoimintasuunnitelma (2 op) laaditaan toiminnanohjausmoduulin yhteydessä. 

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Erikseen ilmoitettava materiaali

  • No labels