Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR051 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata päivittäistavarakaupan markkinat ja asiakkaat
  • osaa perehtyä  kauppiaan roolin ketjuliiketoiminnan osana
  • osaa kuvata kaupan alan yrittäjä -polun

Sisältö

  • Päivittäistavarakaupan markkinat ja asiakkaat
  • Ketjuliiketoiminnan perusteet
  • Yhteiskuntavastuu kaupan alalla
  • Päivittäistavarakauppa työpaikkana

Edeltävä osaaminen

Asiakasuhteet ja markkinointi 5 op

Toteutus ja arviointi

Opiskelu suoritetaan verkkototeutuksena opintoteemojen mukaisesti. Opintoteema on yhteen aihealueeseen keskittyvä opintokokonaisuus, joka sisältää harjoitustehtäviä ja oppimista mittaavan verkkotentin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

teemoihin liittyvä kirjallisuus ja verkkoaineisto

  • No labels