Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR053 KAUPAN ESIMIESTYÖ 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa tehdä pt-kaupan henkilöstömitoitusta, työvuorosuunnittelua ja johtaa henkilöstöä
  • osaa suunnitella, organisoida ja johtaa kaupan töitä sekä mitoittaa henkilöstön tavoitteiden mukaisesti
  • osaa käyttää henkilöstön kehittämisen työvälineitä. 

Sisältö  

Työsuojelu, toiminnan laatu, kaupan töiden organisointi, henkilöstön johtamisen ja kehittämisen työvälineet

Edeltävä osaaminen  

04MAR051 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5 op, 04MAR052 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5 op

Toteutus ja arviointi  

Opiskelu suoritetaan verkkototeutuksena opintoteemojen mukaisesti. Opintoteema on yhteen aihealueeseen keskittyvä opintokokonaisuus, joka sisältää harjoitustehtäviä ja oppimista mittaavan verkkotentin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali  

Teemoihin liittyvä kirjallisuus ja verkkomateriaali Logistiikan moduulit 60 op AMMATTIOPINNOT Logistiikan moduulit 60 op

Logistiikkaosaaja suunnittelee, ohjaa ja johtaa yritysverkoston materiaalivirtaa ja siihen liittyviä tieto- ja raha- sekä paluuvirtoja. Työtehtävissä olennaisia tekijöitä ovat toimitusketjun osapuolten välinen yhteistyö kotimaisilla ja/tai globaaleilla markkinoilla sekä arvon luominen asiakkaille.

Logistiikka-alan ammattilaisia ovat esim. ostaja, hankintapäällikkö, vientikoordinaattori, logistiikkapäällikkö, logistiikkakoordinaattori, vientimyyjä, vienti-ja tuontiassistentti.

 

  • No labels