Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa erilaisia asiakkaita
  • osaa toimia asiakaslähtöisesti
  • osaa hahmottaa palveluiden markkinatilanteita

Sisältö

Trendit palveluliiketoiminnassa; Asiakaskäyttäytyminen; Asiakastyypit ja niiden sosiologinen tausta; Yksilöllinen ja yhteisöllinen kuluttaminen

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus...Monimuoto-opetus...etäopetus...: työelämäläheinen oppiminen, kontaktipäivät, verkko-oppiminen ja oppimistehtävä

Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaali

...

Verkkomateriaalia seuraavilta sivustoilta: ... 

Opetuksen yhteydessä ja Repussa ilmoitettavat ajankohtaiset artikkelit/kirjallisuus ja muut lähteet

  • No labels