Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01PJYT YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee yrittäjyyden perusteita ja suomalaista yritystoimintaa
  • tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
  • osaa arvioida liikeideaa ja sen menestymismahdollisuuksia
  • osaa laatia liiketoimintasuunnitelman

Sisältö

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Yrittäjyys Suomessa. Toimintaympäristöanalyysi. Liikeidea ja sen merkitys. Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet sekä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat. Liikeideavideo ja liikeideakilpailu.

Suoritustapa ja arviointi

Lähi- ja etätyöskentely: oppimistehtävät, liiketoimintasuunnitelma ja harjoitustyöseminaari. Arviointi: Liiketoimintasuunnitelma ja liikeideavideo asteikolla 0-5, harjoitustyöseminaari/tentti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

  1. Verkkototeutus, aloitusinfo. Tehtävät kuten lähikurssilla, tentti. Arviointi: liiketoimintasuunnitelma ja tentti asteikolla 0-5.
  2. NY Oma yritys -ohjelma. Toteutus: vuosikellon mukaan. Arviointi: hyväksytty/hylätty.
  3. Toiminta opiskelijoiden osuuskunnassa. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Opiskelumateriaali

Repussa oleva ja erikseen sovittava materiaali.

  • No labels