Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 105 OP

 

 

 

 

 

Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 opx    

01RUO Ruotsin kieli 3 op

x

    
01ENG Englanti 3 opx    

04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op

x

 

 

 

 

ICT-OSAAMINEN 45 OP

 

 

 

 

 

WWW-tuotanto 15 op

 

 

 

 

 

WWW-teknologiat 5 opx    
Kuvankäsittely 3 opx    

WWW-julkaiseminen TAI Verkkopalvelut 3 op

x

 

 

 

 

Projektityöskentelyn perusteet 4 opx    
ICT-järjestelmät 15 opx    
Ohjelmoinnin perusteet 4 opx    
Tietoverkot ja tietoturva 4 opx    
Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3 opx    
Green ICT-järjestelmä projekti 4 opx    
Sovellukset 15 op x   
Tietovarastot 4 op x   
Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op x   
ICT English 3 ECTS x   
Green ICT sovellusprojekti 4 op x   

Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

 

 

 

 

 

Liiketoiminta tutuksi 15 op

 

 

 

 

 

Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op

x

 

 

 

 

Logistiikka 3 opx    
Taloushallinto 3 opx    
Markkinointi ja myynti 3 opx    
Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 opx    

Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

 

Palveluliiketoiminta 5 op

 

x

 

 

 

Digitaalisuus palveluissa 5 op

 

x

 

 

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen palvelussa VAI palveluissa

 

x

 

 

 

Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

 

 

 

 

 

Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op x   
Yritystoiminta 5 op  x  
ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op  x  

HARJOITTELU 30 OP

1234suoritusvuosi
Osa 1 10 op  x  
Osa 2 10 op  x  
Osa 3 10 op  x  
OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Osa 1 5 op  x  
Osa 2 5 op   x 
Osa 3 5 op   x 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattiopinnot 45 op

 

 

 

 

 

ICT liiketoiminnassa ja kouluttajataidot 15 op

 

x

 

 

 

ICT hyvinvointialalla 15 op

 

x

 

 

 

IT Project 15 ECTS

 

 

x

 

 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

x

 

x

 

  • No labels