Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

Ammattiopinnot 45 op

Opiskelija valitsee tutkintoonsa kolme 15 op:n moduulia täydentäviä ammattiopintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Niillä hän voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät ammattiopinnot on mahdollista valita tietojenkäsittelyn täydentävien ammattiopintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

 

  • No labels