Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 60 OP

0730SÄHOH Sähkö ja ohjaus 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää Suomen kieltä viestiessään suullisesti ja kirjallisesti asiantuntijaorganisaatiossa
  • osaa sähkö- ja ohjaussuunnittelun perusteet: sähköpiirrustukset ja logiikkaohjelma (projekti 1)
  • osaa materiaali- valmistustekniikan perusteet
  • No labels