Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730SS303 SÄHKÖSUUNNITTELUN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa määrittää johdon mitoituksen ja suojauksen perusteet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen automaattisen laitteen ohjauskeskuksen
  • osaa kuvailla ohjauskeskuksen peruskomponentit
  • osaa tuottaa yksinkertaisia sähköpiirustuksia (pää- ja ohjauspiirit)

Sisältö

  • ohjauskeskuksen komponentit ja rakenne
  • ohjelmoitavan logiikan kytkennät (sähkön syöttö, tulot ja lähdöt)
  • sähkösuunnittelun perusteet (pää- ja ohjausvirtapiirit)

Edeltävä osaaminen

0730SE303 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
0730AP306 Automaatiosuunnittelun perusteet

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee ohjauskeskuksen peruskomponentit ja osaa  luonnostella yksinkertaisia sähköpiirustuksia.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija tuntee ohjauskeskuksen komponenttien toiminnan perustan ja osaa tuottaa tuottaa yksinkertaisia sähköpiirustuksia.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta, osaa soveltaa sähkösuunnitteluun liittyviä asioita sekä haluaa jakaa osaamistaan myös muille ja hyödyntää osaamistaan osaksi ryhmän yhteistä toimintaa.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

  • No labels